Pomysłodawcy inicjatywy „Cybersecurity Made In Europe” postawili sobie za cel podniesienie konkurencyjności europejskiego rynku cyberzabezpieczeń na arenie międzynarodowej. Teraz tytuł „Cybersecurity Made In Europe” trafił do firmy Stormshield.

Europejska Organizacja ds. Cyberbezpieczeństwo ECSO (European Cyber Security Organisation), ustanowiła tytuł „Cybersecurity Made In Europe” w celu promowania europejski rynek cyberbezpieczeństwa i wzmacniania rozpoznawalności europejskich producentów na rynku światowym. Teraz wyróżnienie to trafiło do Stormshield. Zanim jednak producent je uzyskał musiał spełnić kilka kryteriów – firma musi mieć siedzibę na terenie Europy, większość pracowników musi być zatrudniona w Europie, a także podstawowym rynkiem zbytu musi pozostawać również Europa. Firma musi również spełniać wymogi stawiane rozwiązaniom IT przez Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)

Tytuł Cybersecurity Made in Europe to kolejny krok firmy Stormshield na drodze budowania portfolio nagród i certyfikacji uzyskiwanych od instytucji Europejskich. Warto przypomnieć, że rozwiązania Stormshield zostały wyróżnione do tej pory nagrodami EU Restricted, EAL3 i EAL4+, tytułem EU Restricted oraz hiszpańskimi wyróżnieniami „Producto CCN Aprobado” and “Producto CCN Cualificado”.